Otevřený dopis radnímu Fedorovičovi

25.03.2016 (04:48)
Vlašský Dvůr
Vlašský Dvůr
Kutná Hora - Pane radní Fedoroviči,

poslechla jsem si záznam z jednání Zastupitelstva města z 22. 3. 2016, kde jste po výzvě Karla Koubského ml. k využívání Komise pro rozvoj města a investice mimo jiné zmínil: „Chtěl bych říci, jak funguje investiční komise – dochází tam pravidelně tři lidé – kolega Šanc, jeho kolegyně ze Šance pro Kutnou Horu paní Doušová a většinou ještě jedna osoba.” (02:06:04) Jelikož jste toto prohlášení učinil veřejně a následující řádné ZM se koná až v květnu, jsem nucena reagovat rovněž veřejně, prostřednictvím tohoto otevřeného dopisu. Z vašeho konstatování by si totiž leckdo mohl vyvodit, že komisi vládne “Šancova klika”, a proto bych ráda celou věc uvedla na pravou míru.

První setkání komise se uskutečnilo 15. ledna 2015 a přišlo na něj 11 lidí včetně administrátora z MěÚ. Volil se předseda a vy jste navrhl svého spolustraníka Ing. Beránka ml. Druhým navrženým kandidátem jsem byla já. (Podotýkám, že mě na předsedkyni navrhl člen, se kterým jsme se viděli poprvé v životě.) K mému překvapení jsem byla do vedení komise zvolena já. 27. ledna jste přihlásil do komise další dva členy, kteří se nikdy neukázali. Po opakovaných neomluvených absencích byli čtyři členové z komise vyloučeni a další dva členové požádali o zrušení svého členství, protože nabyli dojmu, že v souvislosti s prodejem pivovaru Lorec orgány zastupitelstva města neřešily potřeby občanů, ale svoje zájmy.

Po jedenáctiměsíčním působení komise zůstalo 6 členů - RNDr. Šanc, dva radní – vy a Ing. Pilc, další dva členové a já. Nicméně na listopadové a lednové komisi jsme se sešli už i bez radních. Jen pro připomenutí, vy jste se z těchto posledních dvou jednání ani neomluvil. Navíc nám už víc jak půl roku nebyla Rada města schopna určit nového administrátora z MěÚ jako zástup za dlouhodobě nemocného vedoucího odboru regionálního rozvoje, i když jsem o to opakovaně žádala. Za další nevstřícné gesto považuji skutečnost, že Komise pro rozvoj města a investice nedostala k projednání za celou dobu svého působení ani jeden z chystaných investičních projektů, přestože se jich v posledních měsících vyrojilo hned několik. Z výše popsaného vyplývá, že Rada města, potažmo vy, s komisí nespolupracujete v žádném ohledu. Nabízí se tedy otázka: Proč ji Rada vůbec ustanovila?

Pane radní Fedoroviči, až budete příště na veřejnosti říkat, jak „funguje“ Komise pro rozvoj města a investice, jejímž jste členem, zamyslete se, jestli tak nefunguje díky Vašemu pasivnímu přístupu.

Silvia Doušová, předsedkyně Komise pro rozvoje města a investice
Autor: sildou
 
:: reklama
:: reklama
 
Sobota 4. července 2020
svátek má Prokop a zítra Cyril a Metoděj (Státní svátek)
 
 
TIP: Vyberte si region (okresní město) či zvolte rubriku zpráv, popř. obojí a uložte do oblíbených. Nastavená URL adresa funguje jako filtr pro Vámi zvolený výběr zpráv.